PERSBERICHT

10 januari 2021

NLBeter brengt ‘professionele denktank’ in stelling voor een ander politiek geluid

“Ik ben trots op deze denktank van prominente professionals die kennis, ervaring en visie combineren met het lef om een ander geluid te laten horen in de Nederlandse politiek.” Dat zegt lijsttrekker Esther van Fenema bij de presentatie van de kandidaten-lijst van NLBeter voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. “NLBeter breekt met de klooncultuur van het Binnenhof en presenteert kandidaten met wortels in de samenleving die hun sporen buiten de Haagse bubbel hebben verdiend”, aldus Van Fenema. De veertien kandidaten zijn merendeels werkzaam in de (gezondheids)zorg, het onderwijs en de wetenschap.

NLBeter is een nieuwe politieke beweging van sociaal betrokken mensen met verstand van zaken die ruime ervaring hebben in maatschappelijke verbetering en daardoor in staat zijn om beleid, praktijk en uitvoering met elkaar op één lijn te brengen. De kandidatenlijst weerspiegelt de ambitie van NLBeter om de stem van de professional meer te laten horen in politieke discussies. Esther van Fenema: “De Tweede Kamer bestaat vrijwel exclusief uit beroepspolitici die nauwelijks nog ervaring buiten hun eigen biotoop hebben. Daardoor ontstaat een steeds grotere kloof tussen het beleid dat in Den Haag wordt bedacht en de problemen in de samenleving die om een oplossing vragen. Professionals lopen vast in de uitvoering en raken steeds meer gefrustreerd dat zij niet gehoord worden.”

Gezonde samenleving

NLBeter streeft naar een gezonde samenleving voor iedereen, ook voor mensen die een extra zetje nodig hebben. In de vitale, veerkrachtige en inclusieve samenleving die NLBeter voor ogen staat, krijgt ‘gezondheidszorg’ een veel bredere invulling dan alleen het genezen van zieke mensen. Het gaat ook om het investeren in preventie, het bevorderen van een gezonde levensstijl, het aanpakken van ziekmakers zoals de producenten van tabak en ongezonde voeding, uitstekend onderwijs voor iedereen en een gezonde verdeling van welvaart en welzijn.

‘Nieuwe sociale kwestie’

NLBeter wil zich met name inzetten voor de ‘nieuwe sociale kwestie’: de groeiende maatschappelijke ongelijkheid op het gebied van gezondheid, onderwijs en participatie. Van Fenema: “Achter Haagse mythes als de zelfredzaamheid van burgers en gelijke kansen voor iedereen gaan misstanden in de samenleving schuil waar de huidige politiek voor wegkijkt. Wij weten als geen ander dat je een probleem pas kunt oplossen wanneer je de juiste diagnose stelt en echt durft te kiezen.”

Profiel kandidaten lijst NLBeter:

1).Esther van Fenema (1970) uit Maarn (Utrecht) is psychiater en werkzaam in de ggz bij de crisisdienst van Almere. Daarnaast heeft zij een vrijgevestigde praktijk. Esther behoort tot de meest gezaghebbende opiniemakers op het gebied van de (publieke) gezondheidszorg en schrijft columns voor o.a. Medisch Contact en De Volkskrant. In 2020 verscheen van haar hand ‘Waarom kan ik niet gewoon gelukkig zijn’.

2).Ton van Haperen (1959) uit Eindhoven (Brabant) is leraar economie op een middelbare school, lerarenopleider bij de Universiteit Leiden en publicist. Ton is een veelgevraagd commentator over de impact van de coronacrisis op het onderwijs. Hij schrijft onder meer columns voor Het Onderwijsblad. Daarnaast heeft hij boeken over vakdidactiek en onderwijsbeleid op zijn naam staan. en ontwikkelde hij lesmateriaal.

3).Janneke Wittekoek (1969) uit Maarssen (Utrecht) is cardioloog, gezondheidsweten-schapper en oprichtster van de HeartLife Klinieken in Utrecht. Janneke is een veelgevraagd spreker en commentator als ‘de preventiedokter van Nederland’ en bepleit een omslag in het denken over ziekte en gezondheid. Daarnaast schreef zij meerdere boeken over het vrouwenhart en is ze columnist voor o.a. VROUW en RunningNL.

4).Ronald Mann (1962) uit Huizen (Noord-Holland) is psychiater, zorgondernemer en bestuurslid van NLBeter.

5).Ingrid Hartog (1979) uit Krimpen aan den IJssel (Zuid-Holland) is directeur-bestuurder van een jeugdzorgorganisatie in Barendrecht.

6).Gerrit Breteler (1954) uit Nes (Friesland) is beeldend kunstenaar, zanger en componist. Hij schrijft maatschappelijk geëngageerde toneel- en liedteksten.

7).Meindert Bolt (1957) uit Nieuw Beerta (Groningen) is werkzaam in de ouderenzorg als specialist ouderengeneeskunde en kaderarts geriatrische revalidatie.

8).Igor Monzón (1967) uit Leeuwarden (Friesland) is huisarts en kaderhuisarts bewegingsapparaat en groeide op in Aruba.

9).Anneke Tromp (1964) uit Hilversum (Noord-Holland) is logopedist, directeur van SpreekTaal logopedisten en voorzitter van de werkgeversvereniging Logopedie.

10).Steffie Jansen (1991) uit Utrecht (Utrecht) is basisarts en medisch vrijwilliger voor ongedocumenteerden.

11).Fred Schonewille (1969) uit Diepenveen (Overijssel) is legal mediator, jurist, docent en oud-notaris. Eerder was hij lid van de Tweede Kamer.

12).Maurice Leeser (1969) uit Utrecht (Utrecht) is gezondheidswetenschapper, sporteconoom en directeur-bestuurder van een sportorganisatie.

13).Klaas van Veen (1970) uit Groningen (Groningen) is hoogleraar onderwijskunde en lerarenopleider, van oorsprong was hij leraar in het basisonderwijs.

14).Elly Koning (1968) uit Amsterdam (Noord-Holland) is advocaat, toezichthouder en adviseur in de zorgsector.

Vond je dit interessant? Deel het!