Algemene gegevens

Nederland Beter, bekend onder de handelsnaam NLBeter, is een politieke beweging en is als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid opgericht op 2 oktober 2019.

Statutaire naam: Nederland Beter
Rechtspersoon: Vereniging
Oprichtingsdatum: 2 oktober 2019

Kamer van Koophandel: 76000842
RSIN: 860474112
IBAN: NL56 RABO 0351 6658 54

Bestuur

Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter, een algemeen lid en een secretaris-penningmeester.

Naam: Esther van Fenema
Functie: voorzitter

Naam: Ronald Mann
Functie: algemeen lid

Naam: Ingrid Hartog
Titel: secretaris -penningmeester

De bestuursleden ontvangen geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van de door hen in de uitvoering van hun functie gemaakte kosten. NLBeter heeft geen betaalde medewerkers in dienst.

Beleidsplan
220701 beleidsplan NLBeter 2022-2024

Jaarverslagen
NLBeter – Jaarrekening en bestuursverslag 2019-2020
NLBeter – Jaarrekening en bestuursverslag 2021

Wil je ons steunen?