NLBeter gaat door!

NLBeter is een politieke partij die niet overal een antwoord op heeft. Sterker nog, wij kijken met gezond wantrouwen naar politici die dat wel hebben. Niet omdat we denken dat ze incompetente gewetenloze zakkenvullers zijn, maar omdat we kritiek hebben op de huidige manier van politiek bedrijven: er wordt niet écht geluisterd naar de stem van de burger, het geluid van de werkvloer en de inbreng van professionals.

In Nederland hebben we volksvertegenwoordigers die veel kunnen, maar onvoldoende in staat zijn om het volk vertegenwoordigen. We worden geregeerd door een exclusieve elite van beroepspolitici. Politiek bedrijven is een doel in zichzelf geworden en niet meer de uitkomst van een brede maatschappelijke dialoog. Terwijl dat oorspronkelijk wel de bedoeling was.

In Den Haag hebben bestuurders de mond vol van ‘nieuw leiderschap’. In de praktijk hebben diezelfde bestuurders al lang geleden het contact met de gewone burger verloren. Het eigen belang prevaleert boven de vertegenwoordiging van het volk. Het ontbreekt aan leiderschap.

Echte leiders weten dat je moet luisteren naar wat er in de samenleving gebeurt. Echte leiders hebben het lef moeilijke beslissingen te nemen, juist in tijden van crisis. Ze zijn integer en betrouwbaar. Echte leiders worden door burgers gedragen. Niet omdat burgers het altijd eens zijn met hun leiders, maar omdat zij gezien en gehoord worden.

NLBeter geeft stem aan de straat, het geluid van de werkvloer en de inbreng van professionals.  Wij staan op vanuit persoonlijke verantwoordelijkheid en hebben geen ander belang dan de burger dienen door vanuit zorgzaamheid, maar ook met autoriteit orde op zaken te stellen.

Dat is beter voor politiek Den Haag. Dat is beter voor Nederland.

Blijf ons steunen! Je kunt vriend worden via onze website: https://nlbeter.nl/word-vriend/

Zorg

Iedereen heeft recht op goede basiszorg en zeker de kwetsbare groepen in de samenleving.

Onderwijs

Focus op de ontwikkeling van het kind en doorgeven van wat in deze samenleving van waarde is.

Leefomgeving

Onze leefomgeving is onlosmakelijk verbonden met gezondheidszorg en onderwijs.

Waarom een nieuwe partij?

Wij vinden dat het anders moet en kan in Nederland. We kunnen wel blijven mopperen op Den Haag en op het systeem, maar zolang we zelf niets doen, zal er niets veranderen. 

Lees meerWord vriend

Bestuur

Esther van Fenema

Esther van Fenema

Voorzitter

Ronald Mann

Ronald Mann

Algemeen lid

Ingrid Hartog

Ingrid Hartog

Secretaris en penningmeester

Wil je ons steunen?

Support NLBeter!

Door vriend van NLBeter te worden maak je het ons mogelijk om onze weg naar Den Haag te vervolgen. Daarnaast word je als vriend van NLBeter op de hoogte gehouden van al het laatste nieuws via onze nieuwsbrief. We hebben je nodig! Doe je mee?